Učesnici Tivat 2022
Aleksandar Budjevac
Srbija
Aleksandar Tomulić
Hrvatska
Branko Rajčević
Srbija
Dimitar Chungovski
Severna Makedonija
Dimitar Risteski
Severna Makedonija
Dragan Milošević
Srbija
Edis Halimanović
Bosna i Hercegovina
Goran Jordanski
Srbija
Igor Popović
Hrvatska
Igor šljivančanin
Crna Gora
Ivan Stojanović
Srbija
Jan Valo
Srbija
Jovana Ratkov
Srbija
Milena Milenković
Srbija
Miloš Karaklić
Srbija
Miloš Krstić
Srbija
Miško Kordić
Crna Gora
Sandra Trajkovska
Severna Makedonija
Slađana Pantelić
Srbija
Srdjan Dundjerović
Bosna i Hercegovina
Svetlana Milović
Crna Gora
Vojislav Luković
Srbija
Željko Budimir Keko
Bosna i Hercegovina
Zenir Suko
Bosna i Hercegovina